Chính sách bảo mật thông tin

 

Trách nhiệm và chính sách của Mayanhvn.com trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, quy định cụ thể như sau:

 

- Mayanhvn.com cam kết bảo vệ các thông tin riêng tư của khách hàng thông qua hệ thống bảo mật của website, không sử dụng nó vì mục đích thương mại hay bất cứ mục đích nào khác.

 

- Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh bảo mật thông tin để chống mất mát, nhầm lẫn hoặc thay đổi dữ liệu trong hệ thống.

 

- Mayanhvn.com cam kết sẽ chỉ sử dụng thông tin để nhằm tạo môi trường mua sắm an toàn, tiện lợi, chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

 

Ngoài ra, những thông tin cũng chỉ được chúng tôi dùng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan tới tranh chấp phát sinh trong việc sử dụng webiste, và ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.

 

- Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân với bất cứ ai. Thông tin của quý khách gửi cho chúng tôi chỉ do nhân viên Mayanhvn.com quản lý và sử dụng cho mục đích liên hệ hoặc gửi email để cung cấp thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ tới quý khách hàng.

 

- Chúng tôi sẽ gửi các thông tin cá nhân của quý khách cho các công ty, tổ chức hoặc các cá nhân khác trong trường hợp:

 

+) Mayanhvn.com được quý khách đồng ý cho tiết lộ thông tin đó

+) Mayanhvn.com cần tiết lộ thông tin của quý khách để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan tới việc liên lạc với quý khách

+) Mayanhvn.com cần gửi thông tin đó cho những công ty hoạt động thay mặt cho chúng tôi để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho quý khách

+) Mayanhvn.com tuân theo các trát lệnh, lệnh tòa án hoặc thủ tục pháp lý

+) Mayanhvn.com thấy rằng các hành động của quý khách trên các trang web của chúng tôi là vi phạm các quy định hướng dẫn sử dụng của chúng tôi đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định.

 

- Khách hàng, thành viên Mayanhvn.com hoàn toàn có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình tại website http://www.mayanhvn.com hoặc yêu cầu hỗ trợ từ Mayanhvn.com thực hiện việc này.

 

- Mayanhvn.com sẵn sàng tiếp nhận thắc mắc và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc thông tin cá nhân được sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo qua email, điện thoại, địa chỉ công ty. Và đều được đăng tải trên website, tại trang Liên hệ: http://www.mayanhvn.com/lien-he

 

Mã số thuế: 0106484826

Sản phẩm đã xem

So sánh sản phẩm