Filter - Kính lọc

 • -12%
  Filter NDX - Variable from ND2 - ND400 ĐỘ CẢN SÁNG CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH TỪ ND2 ĐẾN ND400 (giảm từ 1 đến 9 khẩu) GIÚP BẠN DỄ DÀNG CÓ NHỮNG BỨC ẢNH CHỤP PHƠI SÁNG TUYỆT ĐẸP TRONG MỌI ĐIỀU KIỆN SÁNG Bảo hành:
  Xuất xứ: Filter
  Filter NDx 82mm Filter ND Variable
  800.000đ 900.000đ
  Filter NDx 82mm
 • -15%
  Filter NDX - Variable from ND2 - ND400 ĐỘ CẢN SÁNG CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH TỪ ND2 ĐẾN ND400 (giảm từ 1 đến 9 khẩu) GIÚP BẠN DỄ DÀNG CÓ NHỮNG BỨC ẢNH CHỤP PHƠI SÁNG TUYỆT ĐẸP TRONG MỌI ĐIỀU KIỆN SÁNG. Bảo hành:
  Xuất xứ: Filter
  Filter NDx 77mm Filter ND Variable
  600.000đ 700.000đ
  Filter NDx 77mm
 • -15%
  Filter NDX - Variable from ND2 - ND400 ĐỘ CẢN SÁNG CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH TỪ ND2 ĐẾN ND400 (giảm từ 1 đến 9 khẩu) GIÚP BẠN DỄ DÀNG CÓ NHỮNG BỨC ẢNH CHỤP PHƠI SÁNG TUYỆT ĐẸP TRONG MỌI ĐIỀU KIỆN SÁNG. Bảo hành:
  Xuất xứ: Filter
  Filter NDx 72mm Filter ND Variable
  570.000đ 670.000đ
  Filter NDx 72mm
 • -17%
  Filter NDX - Variable from ND2 - ND400 ĐỘ CẢN SÁNG CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH TỪ ND2 ĐẾN ND400 (giảm từ 1 đến 9 khẩu) GIÚP BẠN DỄ DÀNG CÓ NHỮNG BỨC ẢNH CHỤP PHƠI SÁNG TUYỆT ĐẸP TRONG MỌI ĐIỀU KIỆN SÁNG. Bảo hành:
  Xuất xứ: Filter
  Filter NDx 67mm Filter ND Variable
  490.000đ 590.000đ
  Filter NDx 67mm
 • -18%
  Filter NDX - Variable from ND2 - ND400 ĐỘ CẢN SÁNG CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH TỪ ND2 ĐẾN ND400 (giảm từ 1 đến 9 khẩu) GIÚP BẠN DỄ DÀNG CÓ NHỮNG BỨC ẢNH CHỤP PHƠI SÁNG TUYỆT ĐẸP TRONG MỌI ĐIỀU KIỆN SÁNG. Bảo hành:
  Xuất xứ: Filter
  Filter NDx 62mm Filter ND Variable
  470.000đ 570.000đ
  Filter NDx 62mm
 • -20%
  Filter NDX - Variable from ND2 - ND400 ĐỘ CẢN SÁNG CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH TỪ ND2 ĐẾN ND400 (giảm từ 1 đến 9 khẩu) GIÚP BẠN DỄ DÀNG CÓ NHỮNG BỨC ẢNH CHỤP PHƠI SÁNG TUYỆT ĐẸP TRONG MỌI ĐIỀU KIỆN SÁNG. Bảo hành:
  Xuất xứ: Filter
  Filter NDx 58mm Filter ND Variable
  420.000đ 520.000đ
  Filter NDx 58mm
 • -20%
  Filter NDX - Variable from ND2 - ND400 ĐỘ CẢN SÁNG CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH TỪ ND2 ĐẾN ND400 (giảm từ 1 đến 9 khẩu) GIÚP BẠN DỄ DÀNG CÓ NHỮNG BỨC ẢNH CHỤP PHƠI SÁNG TUYỆT ĐẸP TRONG MỌI ĐIỀU KIỆN SÁNG. Bảo hành:
  Xuất xứ: Filter
  Filter NDX 52mm Filter ND Variable
  400.000đ 500.000đ
  Filter NDX 52mm

Sản phẩm đã xem

So sánh sản phẩm
Hỗ Trợ qua Facebook