Thương hiệu: B+W

 • - Hấp thụ tia UV, giảm hiện tượng viền tím trên ảnh - Kính lọc tráng phủ nhiều lớp MRC - Lớp phủ Nano chống bám bụi và dễ dàng làm sạch - Kính thuỷ tinh chất lượng cao Bảo hành:
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Filter B+W XS-Pro 010 MRC nano 82mm
  2.590.000đ
  Filter B+W XS-Pro 010 MRC nano 82mm
 • - Hấp thụ tia UV, giảm hiện tượng viền tím trên ảnh - Kính lọc tráng phủ nhiều lớp MRC - Lớp phủ Nano chống bám bụi và dễ dàng làm sạch - Kính thuỷ tinh chất lượng cao Bảo hành:
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Filter B+W XS-Pro 010 MRC nano 77mm
  2.160.000đ
  Filter B+W XS-Pro 010 MRC nano 77mm
 • - Hấp thụ tia UV, giảm hiện tượng viền tím trên ảnh - Kính lọc tráng phủ nhiều lớp MRC - Lớp phủ Nano chống bám bụi và dễ dàng làm sạch - Kính thuỷ tinh chất lượng cao Bảo hành:
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Filter B+W XS-Pro 010 MRC nano 72mm
  1.790.000đ
  Filter B+W XS-Pro 010 MRC nano 72mm
 • - Hấp thụ tia UV, giảm hiện tượng viền tím trên ảnh - Kính lọc tráng phủ nhiều lớp MRC - Lớp phủ Nano chống bám bụi và dễ dàng làm sạch - Kính thuỷ tinh chất lượng cao Bảo hành:
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Filter B+W XS-Pro 010 MRC nano 67mm
  1.500.000đ
  Filter B+W XS-Pro 010 MRC nano 67mm
 • - Hấp thụ tia UV, giảm hiện tượng viền tím trên ảnh - Kính lọc tráng phủ nhiều lớp MRC - Lớp phủ Nano chống bám bụi và dễ dàng làm sạch - Kính thuỷ tinh chất lượng cao Bảo hành:
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Filter B+W XS-Pro 010 MRC nano 62mm
  1.340.000đ
  Filter B+W XS-Pro 010 MRC nano 62mm
 • - Hấp thụ tia UV, giảm hiện tượng viền tím trên ảnh - Kính lọc tráng phủ nhiều lớp MRC - Lớp phủ Nano chống bám bụi và dễ dàng làm sạch - Kính thuỷ tinh chất lượng cao Bảo hành:
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Filter B+W XS-Pro 010 MRC nano 58mm
  1.180.000đ
  Filter B+W XS-Pro 010 MRC nano 58mm
 • - Hấp thụ tia UV, giảm hiện tượng viền tím trên ảnh - Kính lọc tráng phủ nhiều lớp MRC - Lớp phủ Nano chống bám bụi và dễ dàng làm sạch - Kính thuỷ tinh chất lượng cao Bảo hành:
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Filter B+W XS-Pro 010 MRC nano 52mm
  940.000đ
  Filter B+W XS-Pro 010 MRC nano 52mm

Sản phẩm đã xem

So sánh sản phẩm
Hỗ Trợ qua Facebook